Hem Butik Webbutik Verkstad Tips och råd Trafik Länkar Nedladdning Frågelåda Nyhetsbrev Anslagstavlan Väder Var finns vi? Kontakta oss!

 


Varje månad presenterar vi månadens tips, något som vi tycker är viktigt för dig och din motorcykel.

 

Införsel från EU-land

När du tar in ett fordon från ett EU-land kallas det införsel. Du måste ansöka om ursprungskontroll, skicka in dina handlingar och få ett godkänt beslut av Transportstyrelsen innan du kan registreringsbesikta fordonet hos Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB.
Detta gäller inte
 • nya fordon som förs in av registrerade importörer (inklusive generalagenter) 
 • nya fordon som tillverkas av yrkesmässiga tillverkare i Sverige.

Fordon som importeras från ett EES-land måste förtullas. För övrigt omfattas fordonet av samma regler som gäller vid införsel från ett EU-land.

Från och med 2010 är avgiften för ursprungskontroll 700 kronor.

Betala mervärdesskatt om fordonet är nytt

Om fordonet är nytt ska du anmäla till Skatteverkets kontor i Ludvika att du har köpt ett fordon. En kopia på köpehandlingen ska också skickas till Skatteverket. Enligt reglerna för mervärdesskatt räknas ett fordon som nytt om fordonet vid köpet körts mindre än 600 mil, eller om fordonet varit i trafik i mindre än 6 månader.
Skatteverket

Ansök om ursprungskontroll

Du kan ansöka på två sätt:  
 • via vår e-tjänst Ansök om ursprungskontroll som du hittar bland länkarna i vänstermenyn. När du använder vår e-tjänst, måste du skriva ut en bekräftelse som du undertecknar och bifogar dina övriga dokument, 
 • via en blankett som du hittar nedan eller beställer från vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16.
  Fordonsblanketter (Väg)

Följande dokument ska du skicka in till oss:

Observera! Originalhandlingar som vi kräver att du skickar in i samband med din ansökan arkiveras hos oss på Transportstyrelsen. Du kan därför inte få tillbaka dina handlingar.

När ett fordon som importerats från ett EU/EES-land registrerats i Sverige, är vi skyldiga att inom två månader meddela ursprungslandets registreringsmyndighet om detta (i enlighet med direktivet 1999/37/EG). Sådana meddelanden skickar vi med e-post varje dag. När myndigheten i ursprungslandet får kännedom om registreringen i Sverige, kan den avregistrera fordonet.

 • Registreringsbevis från ursprungslandet i original. Vid ursprungskontrollen kontrollerar vi att fordonet är fritt för omsättning inom EU och att fordonet varit permanent registrerat i föregående registreringsland. Registreringsbeviset ska du få av säljaren.
  Observera att vi vill ha in samtliga utfärdade registreringsbevis i original (om det finns fler) och att vi inte återlämnar inskickade orginalhandlingar.
  Registreringsbevis från ursprungslandet
 • Köpehandling. Det räcker att du skickar in en kopia och du kan dölja priset som du betalat. Av köpehandlingen ska det framgå att det är ett kvitto, vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen. Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas. Köpehandlingen ska du få av säljaren.
 • ”Certificate of conformity” (CoC), det vill säga fordonets helfordonsgodkännande. Detta gäller om fordonet är nytt och ett sådant intyg har utfärdats. Helfordonsgodkännandet ska du få av tillverkaren eller, i vissa fall, av säljaren.
 • Tillverkarintyg om det inte finns en utfärdad registreringshandling för fordonet. Bilprovningen kräver ett tillverkarintyg i original på tunga bilar samt lätta och tunga släp. Tillverkarintyget ska du få av tillverkaren eller generalagenten.
 • Trafikförsäkringsbevis (om du ansöker om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen)
  1.
  Svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering.
  Trafikförsäkringsbeviset ska du få av ditt försäkringsbolag.
  Eller
  2.
  30-dagars försäkringsbevis som är utfärdat av ett svenskt försäkringsbolag.
 • Intyg som styrker utlandsboende om du för in ett fordon som flyttsak. Blankett för intyget hittar du nedan.
  Fordonsblanketter (Väg)
 • Intyg som styrker arv (till exempel ett testamente) om du för in ett fordon som arvegods.
 • Undertecknad bekräftelse (om du har använt vår webbtjänst) eller ansökningsblankett. 
  Fordonsblanketter (Väg)

Skicka blanketten/bekräftelsen och övriga handlingar till Transportstyrelsen, 701 96 Örebro.

Tänk på att handlingarna är värdefulla!
Kontakta den som förmedlar din post (Posten, Citymail med flera) för att få information om hur du ska skicka värdeförsändelser. Om du skickar handlingarna som värdepapper, tar det en dag extra för försändelsen att nå Transportstyrelsen. Med rekommenderad post når handlingarna oss dagen därpå (måndag–fredag).

Fordonets ägare ska göra ansökan

Det är fordonets ägare som ska ansöka om ursprungskontroll. Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret, är den godkända ursprungskontrollen inte längre giltig. Då måste den nya ägaren göra en ny ansökan om ursprungskontroll, skicka in det nya kvittot och hänvisa till det tidigare ursprungskontrollärendet.

Ansökningsavgift och betalning

Ansökningsavgiften för ursprungskontroll är 700 kronor, som ska betalas i förskott. Om du ansöker via Internet, får du betalningsinformation direkt och kan betala avgiften innan fakturan kommer. Om du väljer att ansöka via en blankett, får du en faktura när vi har tagit emot blanketten. Observera att du inte kan skicka in kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till oss. Ansökningsavgiften för ursprungskontrollen ska alltid sättas in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungkontroll.

Om din ansökan omfattar tillfällig registrering, tillkommer en ansökningsavgift på 450 kronor. Om ansökan gäller flyttsak eller arvegods, tillkommer en avgift på 600 kronor.

Observera att din bank kan ta ut en administrativ avgift vid utlandsbetalning. Detta kan innebära att hela ansökningsavgiften inte blir betald. Kontakta din bank för att kontrollera eventuella avgifter i förväg, om du ska betala från utlandet.

Hur lång tid tar det?

Vi påbörjar handläggningen av ärendet, när vi har tagit emot de handlingar som du har skickat in och ansökningsavgiften är bokförd på Transportstyrelsens konto. När ursprungskontrollen är klar, får du ett brev med beslut från oss.

När du ansöker om ursprungskontroll måste du kunna svara på följande:

1. Är fordonet nytt eller begagnat?
Fordonet räknas som nytt endast om det inte tidigare har registrerats eller tagits i trafik i Sverige eller något annat land.

2. Fakta om fordonet

 • Identifieringsnummer (chassinummer)
 • Fabrikat
 • Årsmodell eller fordonsår
 • Motornummer (om du ska föra in motorcykel eller moped)
 • Vägmätarställning (i kilometer)
 • Utländskt eller tidigare svenskt registreringsnummer
 • Senaste registreringsland
 • Fordonskategori (till exempel personbil, motorcykel, buss)
 • Färg

3. Vilken form av införsel ska du göra?
När du ansöker om ursprungskontroll måste du ange vilken form av införsel du ska göra (en så kallad ursprungsbeskrivning). Du kan välja bland flera olika alternativ:

 • Import/införsel för eget bruk. Du får använda dig av denna kategori för bara ett fordon under en tolvmånadersperiod. Kategorin gäller endast fysiska personer, det vill säga privatpersoner. Fordonet ska vara förvärvat utomlands av ägaren eller av ett ombud som har gjort förvärvet på ägarens uppdrag genom fullmakt. Observera att eget bruk inte behöver tillämpas för fordon som omfattas av ett EG-typgodkännande.
 • Införsel som flyttsak. Du flyttar från ett annat land till Sverige. Intyg som styrker utlandsboende samt köpehandlingar som visar att fordonet ägts och brukats av sökanden krävs. Vi kräver dessutom att du har ägt och brukat fordonet utomlands i minst tolv månader.
  Observera! Om fordonet förs in från ett annat EU-land eller EES-land, behövs oftast inte tillvalet flyttsak för att fordonet ska kunna godkännas vid den tekniska kontrollen. Detta under förutsättning att ursprungslandet var EU-medlem eller EES-medlem när fordonet var nytt.
 • Införsel som diplomatfordon. Fordonet förs in i landet av person med diplomatstatus.
 • Införsel som arvegods. Fordonet är ett arv efter en avliden som bott utomlands. Intyg som styrker arvet, till exempel ett testamente, krävs.
 • Införsel för annat ändamål. Detta är den vanligaste formen av införsel. Det finns inga begränsningar i antal fordon, men fordonet ska uppfylla samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv, såvida inte fordonet är av årsmodell 1968 eller äldre.

Det är viktigt att du väljer rätt ursprungsbeskrivning. Fullständig information om vilka som finns och vad de innebär hittar du om du klickar på länken nedan.
Ursprungsbeskrivningar

4. Behöver du ansöka om tillfällig registrering?
Om fordonet har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring, får du köra fordonet i högst en vecka från det att fordonet togs in i landet. För att få köra fordonet efter att den första veckan passerat, krävs en tillfällig registrering.

När du ansöker om ursprungskontroll ska du ange om du tänker ansöka om tillfällig registrering. Vid tillfällig registrering på grund av import beviljar Transportstyrelsen antingen ett obegränsat eller ett begränsat användande.

Du hittar mer information om de regler som gäller för tillfällig registrering via länken nedan. 
Tillfällig registrering vid import

Registreringsbesikta fordonet

När ursprungskontrollen är godkänd kan du beställa tid för registreringsbesiktning hos Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB, beroende på vilken typ av fordon det gäller. 

Följande dokument ska tas med:

 • Uppgifter om fordonets tekniska data. Dessa uppgifter ska du få i en handling av tillverkaren, generalagenten eller via annan handling från föregående registreringsland.
 • Ett ”Certificate of Conformity” (CoC), det vill säga fordonets helfordonsgodkännande, eller ett intyg som visar att fordonet uppfyller samtliga särdirektiv. Normalt tas helfordonsgodkännandet in av registreringsmyndigheten i det land där fordonet först registreras och det dokumentet saknas därför för ett begagnat fordon. Men om du ändå har ett sådant dokument för fordonet, ska det tas med till registreringsbesiktningen. Vid registreringsbesiktningen kontrollerar Bilprovningen att typgodkännandenumret på helfordonsgodkännandet är samma nummer som finns på fordonet och registreringsbeviset. Helfordonsgodkännandet ska du få av tillverkaren eller, i vissa fall, av säljaren. Intyget ska du få av tillverkaren eller generalagenten.
 • Vågsedel. I vissa fall utfärdas en vågsedel vid registreringsbesiktningen hos Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB. Kontakta dem för mer information.
 • Fordonets instruktionsbok. Instruktionsboken ska du få av säljaren.

Så här går registreringsbesiktningen till

Fordonet identifieras tekniskt, kontrolleras ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och man fastställer också  de fordonsuppgifter som ska registreras.

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att anpassa fordonet till svenska förhållanden. EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet tidigare varit registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet (gäller personbil, lätt lastbil och buss under 3,5 ton samt mc) är i seriemässigt standardutförande. För fordon som ursprungligen tillverkats i land utanför EU kan vissa ytterligare krav behöva styrkas.

Vad som sägs i stycket ovan gäller inte fordon som

 • är konstruerade för vänstertrafik
 • är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard
 • tillverkas i små serier.

Kontakta Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB om du vill veta vad som gäller för just ditt fordon.

Avgasrening

Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Detta gäller för personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3 500 kg och för dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3 500 kg.
 

Du hittar mer information om de regler som gäller för avgaser om du klickar på länken nedan.
Avgaser

Lättnader för kategorierna flyttsak, arvegods och ”eget bruk”

Fordonet kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening: 

 • om Transportstyrelsen vid ursprungskontrollen beslutar att fordonet kan betraktas som flyttsak eller arvegods
 • om fordonet vid ursprungskontrollen och vid registreringsbesiktningen uppfyller kraven för att få ingå i kategorin ”eget bruk”.

Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB kan ge dig ytterligare upplysningar.

Ställ på fordonet

När registreringsbesiktningen är godkänd registrerar Bilprovningen eller Svensk Maskinprovning AB fordonet i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen skickar ett registreringsbevis och skyltar till dig per post. 

Därefter kan du begära att fordonet ställs på. (Om fordonet är trafikförsäkringspliktigt måste du ha en giltig trafikförsäkring för att kunna ställa på ditt fordon.) Välj ett av följande alternativ:

 • Vår e-tjänst Ställ på ditt fordon
 • Ring vår servicetelefon på 0771-25 25 25.
 • Begär påställning skriftligt på registreringsbeviset.

När du har ställt på ditt fordon får du ett bevis om påställning – först då får du köra fordonet. Beviset ska du ha med dig när du kör fordonet.

Källa: Transportstyrelsen

 

 

Om cookies Webläsare Upplösning Företagsuppgifter Miljöpolicy Webbkarta Privacy Policy

Tving MC-service HB © 2013