Hem Butik Webbutik Verkstad Tips och råd Trafik Länkar Nedladdning Frågelåda Nyhetsbrev Anslagstavlan Väder Var finns vi? Kontakta oss!

 


Varje månad presenterar vi månadens tips, något som vi tycker är viktigt för dig och din motorcykel.

 

Varför syntetolja?

Fråga:
Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat.

Svar:
Viskositet är samma sak som tjocklek - eller trögflutenhet. Ju högre
viskositet desto trögare olja. Viskositet mäts enligt SAE-systemet
där W står för vinter och mäter oljans viskositet i det riktigt låga
temperaturområdet. Beteckningen utan W visar däremot oljans
viskositet vid 100°C. Idag används så gott som uteslutande multigrade
oljor dvs oljor som spänner över minst tre viskositetsklasser.


Fråga:
Syntetoljor är dyrare än mineraloljor. Vad får jag för de extra pengarna?

Svar:
Ja, priset är dyrare men syntetisk olja är också en kostnadssparare.
Flera fördelar kan tillskrivas den syntetiska oljan och det är fel att
bara se till prisskillnaden på flaskorna:
• Längre bytesintervall – ger totalt lägre kostnader för inköp av olja.
• Lägre inre slitage i motorn – ger färre verkstadsbesök, renare
oljefilter och bättre förutsättningar för ett långt motorliv.
• Lägre bränsleförbrukning – ger bättre driftsekonomi.
• Effektivare kallstarter – ger reduktion av de tuffa förhållanden
som en mineraloljesmord motor utsätts för vid kallstart.


Fråga:
Men jag vill ha mer för pengarna än bara detta, vad får jag?

Svar:
Långsiktigt ger en syntetisk olja överlägset bättre service åt
motorn. De överlägsna lågtemperaturegenskaper kombinerat med
en mycket god högtemperaturstabilitet och oxidationsstabilitet gör
att motorn hela tiden hålls ren från oxidationsprodukter som syror
och slam.


Fråga:
Finns det några mer fördelar med syntetiska oljor? Jag tycker
fortfarande att de är dyra.


Svar:
Syntetisk olja är mycket mer avancerad än man kan tro. Ett omfattande
utvecklings- och forskningsarbete ligger bakom och resultatet
blir därefter. Syntetisk olja hjälper exempelvis till att bättre kontrollera
temperaturen i motorn eftersom den effektivt leder bort
värme från heta ytor då den flödar mer turbulent i motorn än de
mineraloljebaserade oljorna som flödar skiktvis och på så sätt
leder värme sämre.

Fråga:
Är inte syntetiska oljor till bara för dem som kör hårt och tävlar?

Svar:
Absolut inte! Självklart är syntetiska oljor ett krav för tävlingsmotorer
men de positiva effekter och även nödvändiga egenskaper som
krävs för tävlingskörning blir även starka fördelar för Dig som kör
normalt. Deras smidighet och fina struktur ger t.ex. reduktion av de
friktionsförluster som skapas av oljan i en motor. Du får färre servicebesök
och Din bil stiger i värde vid en försäljning eftersom Du
kan påpeka att Du alltid har använt en syntetisk olja.


Fråga:
Jag har hört att syntetiska oljor är direkt dåliga för gamla bilar.
De får motorerna att läcka olja.


Svar:
Detta är en myt som överlevt sedan de första syntetiska oljorna
introducerades på marknaden. För många år sedan, innan syntetiska
oljor blivit tillgängliga på marknaden, var mineraloljorna ganska
dåliga. De hade låg förmåga att fånga upp slam och smuts.
Detta innebar att partiklar trängde in i springorna runt packningarna
och hjälpte till att täta. När man sedan gjorde det första bytet
till syntetisk olja, som renar mycket bättre, blev oljan så ren att
läckage kunde uppstå. Detta var ju ett bra bevis på att den syntetiska
oljan fungerade utmärkt men att servicen på motorn inte varit
lika bra! Idag är dock mineraloljorna bättre på att rena och dagens
packningsmaterial är av en helt annan kvalitet vilket innebär att
”syntetoljeläckage” inte finns längre. Skulle Du, mot förmodan, få
ett läckage så kommer det med största sannolikhet att upphöra
efter ett litet tag eller så är det en viktig indikation på att Du verkligen
behöver se över Din motor!
Som parentes kan nämnas att Chevrolets ”small-block” motorer i

början av 1960-talet hade en bit rep som bakre vevaxelpackning!

Fråga:
Jag är fortfarande skeptisk till syntetiska oljor. De är alldeles för
tunna, det ser man ju på dem när man häller dem i motorn! De
kan vara bra på vintern, men vem kör äldre bilar på vintern?
Mineraloljor är modellen, se bara så tjocka och fina de ser ut när
man tappar dem ur burken.


Svar:
Definitionsmässigt är inte syntetiska oljor tunna. Några av de
absolut tjockaste smörjmedel som finns idag är syntetiska.
Möjligheten att smörja vid olika temperaturer har gjort att man kan
göra en syntetolja tunnare när den är kall, dvs när Du häller den i
motorn. I varmt tillstånd är den lika tjock som en mineralolja av
motsvarande viskositet och har bättre smörjförmåga. En mineralolja
klarar inte detta temperaturomfång och måste därför förses
med tillsatser för att öka viskositetomfånget. Oxidation gör med
tiden att viskositeten hos motoroljan ökar. När oljan tappas ur är
den ofta tjockare, vilket inte är ett kvalitetsbevis, tvärt om.


Fråga:
Min bil är ganska ny och jag kör på delsyntetisk eller mineralbaserad
olja. Är det några risker med att byta till eller blanda med
en helt syntetisk olja?


Svar:
Nej. Om Du vill fylla på med t.ex. en liter syntetisk olja och Du har
mineralolja i motorn innan så kan Du aldrig skada motorn.
Oljetyperna är helt blandbara men Du får å andra sidan inte mycket
av den positiva effekt som endast en syntetisk olja skulle ge.
Att byta hela oljevolymen från mineralolja till syntetisk olja kan
heller inte skada utan det kommer bara att ge positiva effekter
eftersom Din motor får ta del av alla de fördelar som en syntetisk
olja ger.


Fråga:
Jag har kört bil länge och har använt mineralolja i alla tider.
Behöver jag verkligen byta till syntetisk olja?


Svar:
Förmodligen har Du bytt bil under årens lopp och idag är bilmotorer
långt mer tekniskt avancerade än förr. Lägre cylindervolymer
ger mer hästkrafter och högre vridmoment. Det är något som ställer
höga mekaniska krav på motorerna och en syntetisk olja ger
förutsättningarna för att motorerna ska klara dessa krav.

Fråga:
Jag har också en äldre bil som jag använder lite då och då, mest
för korta sträckor. Den behöver väl ingen syntetisk olja?


Svar:
En motor som står stilla mycket mår bättre av att ha en syntetisk
olja eftersom dess oljefilm sprider sig bättre på cylinderväggarna.
Detta tillsammans med de goda lågtemperaturegenskaperna gör
att Dina kallstarter underlättas betydligt. Många äldre bilar går helt
enkelt inte att starta när det är för kallt. Detta beror oftast på en
kombination av ett svagt batteri och en mineralolja som blivit för
trögflytande vid den kalla temperaturen. Med en syntetisk olja i
motorn får startmotorn det betydligt lättare att dra igång motorn.
Tänk också på att en gammal bil börjar tappa sina justeringar och
friktion och inre slitage kan uppstå ganska snabbt. Har Du då en
syntetisk olja så hjälper den till att minska friktionen och även hålla
rent från slitagepartiklar. Med syntetisk olja håller Din gamla bil
betydligt längre.

Fråga:
Det låter rimligt men jag har uppfattningen att moderna oljor får
motorn att låta mer. Tjock olja = tyst motor. Dessutom drar
motorn mindre olja om oljan är tjock.


Svar:
Påståendet är till en del riktigt. Enklaste sättet att få en motor eller
växellåda, med högt mekaniskt ljud och stora spel, att gå tystare
är att slå i en tjockare olja. Vissa tunna oljor med esterinnehåll kan
dock minska det mekaniska ljudet. Att tunn olja kan ge upphov till
högre oljekonsumtion är också sant. Detta kompenseras till en del
av en lägre avdunstning hos den syntetiska oljan.

Fråga:
Men för min entusiastbil gäller väl inget annat än en riktigt
gammal hederlig mineralolja?


Svar:
För att möta kraven från entusiastbilsägarna har många oljetillverkare
tagit fram produkter speciellt för de äldre fordonen.
Utmärkande för dessa produkter är:

• De har högre viskositet än moderna oljor.
• De är så gott som uteslutande av mineraloljetyp.
• Flertalet oljor är av lägre klass än moderna oljor.
• Förpackningarna är ofta av äldre snitt.

Vissa tillverkare försöker återskapa atmosfären kring en olja som
var typisk då bilen var ny. Likaväl som att ha en tidstypisk klädsel
på föraren och en bilkudde i baksätet på bilen vill man att motorn
ska få en olja som "ligger rätt i tiden". Denna olja är då tjockare,
för att efterlikna oljan från den tiden. Den är av mineraltyp då
något annat inte fanns att tillgå. Annonserna för dessa produkter
är intressanta då de försöker förmedla dubbla budskap. Dels sägs
att oljan är av "gammal" typ, dels att den bygger på modern
teknologi. Priset är ofta högre än för samma tillverkares lågprisoljor
vilka håller samma kvalitetsnivå.

Fråga:
Men om jag nu har en gammal bil är det väl utmärkt att det finns
oljor från den tiden? Det är väl onödigt att köra med nya och
dyra oljor? Bilen krävde ju ändå inte den kvalitetsnivån när den
tillverkades
.

Svar:
Rätt, men Du får då inte heller begära att den ska ge Dig de prestanda
som moderna oljor ger. Det är lätt att glömma hur motorer
sotade förr och att dåtida oljor måste bytas efter 150-200 mil, hur
livslängden på mekaniska delar var begränsad mm. Begreppet
utbytesmotor finns inte idag. Förklaringen är enkel - motorer byts
sällan längre. Vid svåra smörjproblem, exempelvis på tävlingsmotorer,
användes förr vegetabilisk olja (ricinolja). Denna hade genom
sina polära egenskaper en utmärkt vidhäftning och gav därigenom
en bra smörjning. Till avigsidorna hörde att motorn efter varje tävling
var tvungen att plockas ner och sköljas ren från oljan, annars
härsknade oljan. Plockade man inte isär motorn var det risk att
ägaren också härsknade när motorn åter skulle användas.
Entusiasten kör inte så många mil om året och tycker kanske därför
att det kvittar vilken olja som används men samtidigt måste
man komma ihåg att de korta och sällan genomförda körningarna
kan slita väl så mycket på bilen som den kontinuerliga driften. Och
visst finns det väl anledning att spara de ibland oersättliga originaldelarna
i motorn om det går. Som jag ser det finns det inget
hållbart argument för att inte alltid använda det bästa smörjmedel
som finns. Frågan är bara vad som är bäst?
Bortsett från slitaget finns det en aspekt till på problemet och det
är oljekonsumtionen. Även om slitaget är på en lägsta nivå är det
irriterande om oljeförbrukningen är hög. Vissa äldre motorer drog
alltid olja pga stora toleranser, och ingenting blir bättre av åren och
milen i dessa sammanhang. En anpassad viskositet kan alltså vara
av betydelse.


Fråga:
Om jag nu vill köpa en motorolja till min entusiastbil, vad ska jag
ha och varför?


Svar:
Vi rekommenderar en syntetisk olja. Dess överlägsenhet att tåla
tryck, motstå oxidering och snabbt nå smörjställena efter start är
skäl nog. Att det lägre viskositetsmotståndet medverkar till minskad
oljetemperatur är dessutom, i hårt belastade motorer, av
stort värde. En idealisk gammalbilsolja är en syntetisk olja framställd
efter de senaste rönen, men aningen tjockare än nybilsoljorna.
Exempel på lämplig viskositet är t.ex. SAE 10W-50.


Fråga:
Vad är en delsyntetisk olja och vad ska man ha den till?
Antingen vill man väl ha mineral eller helsyntetisk?


Svar:
Nja. Den delsyntetiska oljan kan ju vara ett bra alternativ för Dig
som vill prova Dig fram. Du kanske tycker att steget från mineralolja
till helsyntetisk olja är för stort och då kan en delsyntetisk olja
vara en bra inkörsport till den syntetiska världen. Den delsyntetiska
oljan är ju en blandning av vanlig mineralolja och syntetiska
oljor. Med en delsyntetisk olja i motorn får Du helt klart bättre
egenskaper än med en mineralolja men det är fortfarande en bit
kvar till den härliga värld som de helsyntetiska oljorna erbjuder!


Fråga:
Varför får jag lägre utslag på oljetrycksmätaren när jag använder
en syntetisk olja?


Svar:
Den syntetiska oljans låga friktionstal kan ibland göra att den inte
ger samma strömningsmotstånd i oljepumpen, vilket i sin tur kan
ge ett lägre utslag på oljetrycksmätaren. Detta påverkar inte
smörjningen.

Fråga:
Är syntetiska oljor alltid av samma typ?

Svar:
Långt ifrån. Flera huvudgrupper finns varav de vanligaste är PAO
(polyalfaolefin) och olika estrar. Polyglykol och silikonolja hör
också till gruppen syntetiska smörjmedel.


Fråga:
Hur vanligt är det att biltillverkare föreskriver användandet av
syntetiska oljor?


Svar:
Det är mycket vanligt att biltillverkare rekommenderar att syntetisk
olja ska användas men som första fyllning från fabrik är det i regel
”bara” en delsyntetisk. Detta för att spara pengar samt att motorn
behöver en något sämre olja för att inslitningen skall gå snabbare.


Fråga:
Nu har vi behandlat en del av de frågeställningar som kan uppstå
angående de syntetiska motoroljorna. Men hur ska man
resonera när det gäller andra typer av oljor?


Svar:
Syntetiska oljor är alltid att föredra, inte bara för motorer utan även
för växellådor, transmissioner och hydraulik. Den lägre friktionen
och överlägsna smörjförmågan hos de helsyntetiska oljorna ger
alltid en reduktion av friktion, slitage och skaderisk jämfört med
mineraloljor. Vill Du vara säker på att Du ger Din utrustning den
bästa oljan ska Du välja det syntetiska alternativet. Goda lågtemperatur-egenskaper har Du alltid nytta av, lika mycket som den
ökade smörjförmågan, minskade slitaget, förlängda bytesintervalllet
och den högre skjuvstabiliteten.
Att köpa en syntetisk olja till Din motor, växellåda, transmission
eller kanske hydraulsystem innebär att Du försäkrar Dig om att
utrustningen har fått mycket goda förutsättningar för en problemfri
gång.

Källa OKQ8.


 

 

Om cookies Webläsare Upplösning Företagsuppgifter Miljöpolicy Webbkarta Privacy Policy

Tving MC-service HB © 2013