Hem Butik Webbutik Verkstad Tips och råd Trafik Länkar Nedladdning Frågelåda Nyhetsbrev Anslagstavlan Väder Var finns vi? Kontakta oss!

 


Varje månad presenterar vi månadens tips, något som vi tycker är viktigt för dig och din motorcykel.

 

 

 

 

 

Nya hastighetsgränser
 

Vägverket och kommunerna inför nya hastighetsgränser. Syftet är att rädda liv och minska påverkan på klimatet.
Under 2008 och 2009 inför Vägverket och vissa kommuner nya hastighetsgränser som bygger på ett mer flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten ska anpassas efter hur säker vägen är. Målet är att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. Under 2010-2011 inför troligen många kommuner i Sverige de nya hastighetsgränserna.

I september–oktober 2008 skyltade Vägverket om alla nationella vägar. Under november-december 2009 skyltas övriga statliga vägar om. Detta avser dock inte vägar med bashastigheten 70 km/tim.

Att rädda liv och värna om miljön är vårt viktigaste mål. Ett mer finstämt instrument för justeringar av hastigheterna kan ge stora vinster om alla trafikanter håller högsta hastighet. Om alla trafikanter respekterar hastighetsgränserna kan omkring 125 liv räddas varje år. Samtidigt kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 700 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 240 000 personbilar.

Det här förändras

Översynen i Sverige omfattar under 2008 – 2009 drygt 3 000 mil på det statliga vägnätet, varav ca 1 900 mil får en förändrad hastighet. Den största förändringen blir att ca 1 300 av dagens 90-vägar får 80 km/tim på grund av säkerhetsbrister.

120 km/tim
En mindre del av motorvägarna fick hösten 2008 höjd hastighet till 120 km/tim. Det är vägar med mycket hög trafiksäkerhetsstandard och förhållandevis lite trafik. Cirka 30 mil av landets 170 mil motorväg har fått denna hastighet.

 
110 km/tim
Huvuddelen av motorvägarna får behålla hastighetsgränsen 110 km/tim, det är ca 140 mil väg.

 
100 km/tim
Flertalet vägar med mitträcke får hastighetsgränsen 100 km/tim. Det innebär såväl höjningar från 90 som sänkningar från 110 km/tim. Efter omskyltningen 2009 beräknar vi att detta berör ca 200 mil

Vissa mindre vägar med lågt trafikflöde (och därmed låg risk för mötesolyckor) och bra sidoområden som är mycket viktiga för regional utveckling får 100 km/tim trots att de saknar mitträcken. Detta gäller främst viktiga tvåfältsvägar i Västerbotten och Norrbotten som i dag har hastighetsgränsen 110 km/tim.

 
90 km/tim
I framtiden kommer en ny vägtyp att få denna hastighetsgräns. Det handlar om vägar med måttlig trafik (mindre än 4 000 fordon per dygn) och där mötande trafik åtskiljs av en räfflad mittremsa markerad med dubbla heldragna linjer. Omkörning får endast ske på särskilda omkörningsfält.

I ett första skede kommer även vanliga vägar att behålla hastigheten 90 km/tim om trafiken är måttlig, sidoområdena inte är farliga, sikten är god och vägen tillräckligt bred.

 
80 km/tim
Totalt får cirka 1 300 mil hastigheten 80 km/tim.

90-vägar som klassas som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke, har farligt sidoområde med till exempel träd, stenar och branta slänter, är smala eller har dålig sikt.

Vägar som i dag har 70 km/tim med acceptabel säkerhetsstandard och är viktiga framförallt för näringslivets transporter kommer att få höjd hastighet till 80 km/tim.

70 km/tim
70 km/tim är bashastigheten på landsbygden (ca 6000 mil). Den dominerande delen av statliga och enskilda vägar på landsbygden kommer att behålla dagens hastighetsgräns. Lokalt kan dock sänkningar tillåtas, till exempel där det finns bebyggelse.

Klicka för att få större bild.

Källa: www.vv.se


 

 

Om cookies Webläsare Upplösning Företagsuppgifter Miljöpolicy Webbkarta Privacy Policy

Tving MC-service HB © 2013